Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren 2011 2012
12 01 02 03 04
G Handel 1:a offentliggörandet, % 2,4 12,5 11,4 10,8 1,7
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 1,9 10,9 10,3 8,6 1,3
Revidering, procentenhet -0,5 -1,6 -1,1 -2,2 -0,4
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 1:a offentliggörandet, % 13,9 16,2 7,0 46,3 -13,5
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 11,4 17,1 8,3 37,6 -13,2
Revidering, procentenhet -2,5 0,9 1,3 -8,7 0,3
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 1:a offentliggörandet, % -0,9 13,4 13,5 2,4 6,1
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % -0,8 11,5 11,5 2,1 5,0
Revidering, procentenhet 0,1 -1,9 -2,0 -0,3 -1,1
47 Detaljhandel utom med motorfordon 1:a offentliggörandet, % 4,6 9,0 9,0 9,0 1,4
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 3,6 6,8 8,9 7,8 1,7
Revidering, procentenhet -1,0 -2,2 -0,1 -1,2 0,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 1:a offentliggörandet, % 4,7 8,5 9,6 9,8 1,6
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 4,4 6,5 9,7 9,2 2,1
Revidering, procentenhet -0,3 -2,0 0,1 -0,6 0,5
Varuhushandel (4719) 1:a offentliggörandet, % 1,3 4,3 5,5 9,0 -2,4
Senaste offentliggörandet (2012-07-13) , % 1,6 4,5 6,1 9,6 -1,6
Revidering, procentenhet 0,3 0,2 0,6 0,6 0,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
G Handel 2009 -0,1 0,8
2010 -0,3 0,9
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2009 2,4 2,4
2010 -1,5 2,9
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 2009 -0,4 1,2
2010 0,1 1,0
47 Detaljhandel utom med motorfordon 2009 -0,5 1,0
2010 -0,6 0,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2009 0,1 0,6
2010 -0,3 0,7
Varuhushandel (4719) 2009 -0,6 0,7
2010 0,1 0,9
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2012, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/05/klv_2012_05_2012-07-13_rev_001_sv.html