Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2013

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 4,6 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,6 procent i november jämfört med november 2011. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 1,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 5,4 procent och inom varuhushandeln med 4,6 procent från motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 1,5 procent och inom bilhandeln med 27,3 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 3,4 procent i november.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under januari-november ökade försäljningen inom detaljhandeln med 4,6 procent och inom partihandeln med 3,4 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningen med 4,6 procent. Försäljningen inom den totala handeln var under januari-november 2,7 procent större än under motsvarande period året innan.

Omsättningsindexen övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 14.3.2013.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/11/klv_2012_11_2013-01-14_tie_002_sv.html