Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2012 04-06/2012 07-09/2012 10-12/2012 01-12/2012 12/2012
Handeln totalt (G) 9,9 2,2 -1,0 -1,6 2,1 -3,7
Bilhandel (45) 21,9 -2,5 -18,8 -24,9 -6,4 -28,4
Partihandel (46) 7,9 2,9 0,7 1,0 3,0 -1,8
Detaljhandel (47) 7,7 3,2 3,2 3,7 4,3 2,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) 8,3 3,7 3,9 4,4 5,0 2,6
Varuhushandel (4719) 3) 6,8 2,0 3,3 2,8 3,5 2,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 47,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 12,0 procent år 2011 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 13.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2012, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2012/12/klv_2012_12_2013-02-13_tau_001_sv.html