Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 12.9.2013

Försäljningen inom hela handeln ökade i juli med 1,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,3 procent i juli jämfört med juli 2012. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 2,3 procent, inom varuhushandeln med 0,5 procent och inom partihandeln med 1,9 procent från juli 2012. Däremot minskade försäljningen inom bilhandeln med 4,6 procent från året innan. Inom hela handeln gick försäljningen upp med 1,0 procent i juli jämfört med motsvarande period året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln sjönk försäljningsvolymen i juli med 0,2 procent och inom bilhandeln med 4,7 procent från året innan. Däremot ökade försäljningsvolymen inom partihandeln med 1,1 procent från året innan. Försäljningsvolymen inom hela handeln var därmed på samma nivå som i juli år 2012. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Försäljningen inom handelsbranscherna sjönk under januari–juli, frånsett inom detaljhandeln

Under januari–juli ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,4 procent och inom bilhandeln med 23,8 procent under motsvarande tid. Försäljningen inom hela handeln var under januari–juli 4,5 procent mindre än under motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/07/klv_2013_07_2013-09-12_tie_002_sv.html