Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, maj

Omsättning inom handeln 2013, november

2013
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik