Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-01-15)
G Koko kauppa 06/2013 -5,0 -5,9 -0,9
07/2013 1,0 0,9 -0,1
08/2013 -1,3 -2,0 -0,7
09/2013 -0,5 0,3 0,8
10/2013 0,2 0,1 -0,1
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 06/2013 -13,9 -15,1 -1,2
07/2013 -4,6 -4,7 -0,1
08/2013 1,0 -0,2 -1,2
09/2013 5,6 5,3 -0,3
10/2013 8,5 7,5 -1,0
46 Tukkukauppa 06/2013 -5,2 -5,6 -0,4
07/2013 1,9 1,6 -0,3
08/2013 -2,6 -3,1 -0,5
09/2013 -1,4 -0,3 1,1
10/2013 -1,5 -1,6 -0,1
47 Vähittäiskauppa 06/2013 -1,3 -2,8 -1,5
07/2013 1,3 1,8 0,5
08/2013 0,5 -0,4 -0,9
09/2013 -0,6 -0,2 0,4
10/2013 0,8 0,8 0,0
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 06/2013 0,3 0,4 0,1
07/2013 2,3 3,2 0,9
08/2013 2,3 2,5 0,2
09/2013 0,5 0,7 0,2
10/2013 2,4 3,2 0,8
Tavaratalokauppa (4719) 06/2013 -0,6 -1,5 -0,9
07/2013 0,5 0,0 -0,5
08/2013 -0,3 -0,8 -0,5
09/2013 -3,6 -3,5 0,1
10/2013 0,6 0,8 0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Autokauppa (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Tukkukauppa (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Vähittäiskauppa (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Tavaratalokauppa (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.1.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2013, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2013/11/klv_2013_11_2014-01-15_rev_001_fi.html