Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Omsättning inom handeln 2013, december

2013
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik