Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2014-08-15)
G Koko kauppa 01/2014 1,3 0,5 -0,8
02/2014 -0,1 -1,2 -1,1
03/2014 -2,0 -0,6 1,4
04/2014 -0,8 -0,6 0,2
05/2014 -2,5 -3,2 -0,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 01/2014 13,4 11,6 -1,8
02/2014 9,1 6,1 -3,0
03/2014 6,6 6,8 0,2
04/2014 -4,1 -4,1 0,0
05/2014 -2,1 -3,9 -1,8
46 Tukkukauppa 01/2014 -1,7 -1,7 0,0
02/2014 -1,9 -2,8 -0,9
03/2014 -4,0 -1,8 2,2
04/2014 -1,3 -1,4 -0,1
05/2014 -3,5 -3,5 0,0
47 Vähittäiskauppa 01/2014 2,1 0,2 -1,9
02/2014 -0,4 -1,1 -0,7
03/2014 -1,5 -1,2 0,3
04/2014 1,8 2,4 0,6
05/2014 -1,0 -2,3 -1,3
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 01/2014 4,3 3,5 -0,8
02/2014 0,8 1,1 0,3
03/2014 -3,5 -4,5 -1,0
04/2014 6,4 6,7 0,3
05/2014 0,6 -0,1 -0,7
Tavaratalokauppa (4719) 01/2014 3,8 3,0 -0,8
02/2014 -1,6 -2,7 -1,1
03/2014 -1,6 -0,7 0,9
04/2014 -1,7 -0,7 1,0
05/2014 -2,0 -2,5 -0,5
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2010 -0,3 0,9
2011 -0,8 1,1
2012 -0,7 0,9
Autokauppa (45) 2010 -1,5 2,9
2011 -2,6 2,6
2012 0,6 2,3
Tukkukauppa (46) 2010 0,1 1,0
2011 -0,5 1,2
2012 -0,8 1,1
Vähittäiskauppa (47) 2010 -0,6 0,8
2011 -1,1 1,1
2012 -0,7 0,9
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2010 -0,3 0,7
2011 -0,7 0,7
2012 -0,5 0,7
Tavaratalokauppa (4719) 2010 0,1 0,9
2011 -0,1 0,4
2012 0,1 0,4
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 15.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. kesäkuu 2014, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2014/06/klv_2014_06_2014-08-15_rev_001_fi.html