Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.8.2014

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i juni med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 1,6 procent i juni jämfört med juni 2013. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 1,6 procent och inom varuhushandeln med 3,8 procent från föregående år. Däremot ökade försäljningen inom partihandeln med 4,5 procent och inom bilhandeln med 10,0 procent från året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln ökade med 3,3 procent från juni 2013.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Inom detaljhandeln minskade försäljningsvolymen i juni med 1,4 procent, medan försäljningen inom partihandeln ökade med 5,0 procent från året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningsvolymen med 9,8 procent från juni året innan. Försäljningsvolymen inom hela handeln ökade i juni med 3,7 procent jämfört med motsvarande period året innan. Volymindexet för försäljning beräknas genom att från värdeindexserien eliminera inverkan av prisförändringar.

Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under början av året jämfört med motsvarande period året innan

Under januari–juni sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 0,6 procent och inom partihandeln med 1,1 procent jämfört med motsvarande period året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen med 4,0 procent från januari–juni 2013. Inom hela handeln gick försäljningen ned med 0,3 procent under januari–juni jämfört med motsvarande period året innan.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/06/klv_2014_06_2014-08-15_tie_002_sv.html