Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.3.2015

Försäljningen inom hela handeln minskade i januari med 8,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom hela handeln med 8,8 procent i januari jämfört med januari 2014. Bakom minskningen låg i synnerhet utvecklingen inom partihandeln och bilhandeln. Inom partihandeln minskade försäljningen i januari med 12,0 procent och inom bilhandeln med 11,3 procent från föregående år. Försäljningen inom detaljhandeln minskade för sin del med 2,2 procent från året innan. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 1,4 procent och inom varuhushandeln med 1,3 procent från föregående år.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Nytt säsongrennsningsprogram infrörs

Inom omsättningsindexen införs fr.o.m. uppgifterna för januari 2015 ett nytt säsongrensningsprogram, J-Demetra+. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensingsmetoden. Inte heller påverkar den tolkningen och användningen av tidsserier. Mera om införandet av programmet finns i punkten Ändringar i denna statistik .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/01/klv_2015_01_2015-03-12_tie_002_sv.html