Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 15.6.2015

Försäljningen inom hela handeln minskade i april med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,9 procent i april jämfört med april 2014. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen med 2,3 procent och inom varuhushandeln med 8,7 procent från föregående år. Också inom partihandeln sjönk försäljningen med 4,9 procent från april 2014. Däremot ökade försäljningen inom bilhandeln med 3,0 procent från april 2014. Sammanlagt minskade försäljningen inom hela handeln med 3,3 procent från april 2014.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.06.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/04/klv_2015_04_2015-06-15_tie_002_sv.html