Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, februari

Omsättning inom handeln 2015, juni

2015
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik