Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Omsättning inom handeln 2015, juli

2015
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik