Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.10.2015

Myynti laski elokuussa kaupan toimialoilla autokauppaa lukuun ottamatta

Tilastokeskuksen mukaan vähittäiskaupan myynti laski elokuussa 2,4 prosenttia vuoden 2014 elokuusta. Tavaratalokaupan myynti supistui elokuussa 6,1 prosenttia ja päivittäistavarakaupan 3,0 prosenttia vuodentakaisesta. Tukkukaupassa myynti laski kaupan toimialoista eniten, 8,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan autokaupassa myynti lisääntyi elokuussa 3,6 prosenttia vuodentakaisesta. Näin ollen koko kaupan myynti laski 5,1 prosenttia vuoden 2014 elokuusta.

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)

Liikevaihdon vuosimuutos kaupan eri aloilla, % (TOL 2008)
Vähittäiskaupassa myynnin määrä laski elokuussa 1,2 prosenttia ja tukkukaupassa 5,1 prosenttia vuoden 2014 elokuusta. Autokaupassa myynnin määrä sen sijaan kasvoi 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Autokaupan myyntiä selittävät osaltaan moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit, jotka kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 3,2 prosenttia vuoden 2014 elokuusta. Koko kaupan yhteenlaskettu myynnin määrä oli elokuussa 2,6 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.

Kaikilla kaupan toimialoilla liikevaihto kehittyi elokuussa myynnin määrää heikommin, johtuen hintojen laskusta. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Vähittäiskaupan myynti laski tammi-elokuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta

Vähittäiskaupan myynti supistui tammi-elokuussa 1,1 prosenttia ja tukkukaupan myynti 4,8 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Autokaupassa myynti puolestaan kasvoi 0,4 prosenttia vuoden 2014 tammi-elokuusta. Koko kaupan toimialan myynti väheni 3,0 prosenttia vastaavalla ajanjaksolla.

Kaupan myynnin ja myynnin määrien vuosimuutokset on ilmoitettu kausitasoittamattomina. Varsinkin vähittäiskaupassa vuosimuutoksiin saattavat vaikuttaa arkimyyntipäivien lukumäärät. Vuoden 2015 elokuussa oli 26 arkimyyntipäivää eli saman verran kuin vuoden 2014 elokuussa. Arkimyyntipäivillä tarkoitetaan kalenterikuukauden arkipäiviä (maanantai-lauantai) arkipyhiä lukuun ottamatta.


Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (251,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 13.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. elokuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klv/2015/08/klv_2015_08_2015-10-13_tie_002_fi.html