Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 13.10.2015

Försäljningen sjönk i augusti inom handelns näringsgrenar undantaget bilhandeln

Enligt Statistikcentralen sjönk försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent i augusti jämfört med augusti 2014. Inom varuhushandeln minskade försäljningen i augusti med 6,1 procent och inom dagligvaruhandeln med 3,0 procent från året innan. Av näringsgrenarna inom handeln var försäljningsminskningen störst inom partihandeln, dvs. 8,5 procent jämfört med året innan. Däremot ökade försäljningen inom bilhandeln med 3,6 procent i augusti jämfört med året innan. Det innebär att försäljningen inom hela handeln minskade med 5,1 procent från augusti 2014.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/08/klv_2015_08_2015-10-13_tie_002_sv.html