Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-11-12)
G Koko kauppa 04/2015 -3,3 -3,7 -0,4
05/2015 -5,2 -5,3 -0,1
06/2015 -1,5 -0,2 1,3
07/2015 -0,5 -0,8 -0,3
08/2015 -5,1 -4,4 0,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 04/2015 3,0 1,7 -1,3
05/2015 -6,1 -5,5 0,6
06/2015 0,7 2,2 1,5
07/2015 4,3 4,5 0,2
08/2015 3,6 2,4 -1,2
46 Tukkukauppa 04/2015 -4,9 -5,0 -0,1
05/2015 -6,4 -6,6 -0,2
06/2015 -3,0 -1,7 1,3
07/2015 -2,1 -2,7 -0,6
08/2015 -8,5 -7,3 1,2
47 Vähittäiskauppa 04/2015 -2,9 -3,4 -0,5
05/2015 -2,7 -3,1 -0,4
06/2015 0,6 1,5 0,9
07/2015 0,4 0,6 0,2
08/2015 -2,4 -1,8 0,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 04/2015 -2,3 -2,9 -0,6
05/2015 -3,6 -4,3 -0,7
06/2015 -0,6 -0,5 0,1
07/2015 -2,2 -2,5 -0,3
08/2015 -3,0 -1,8 1,2
Tavaratalokauppa (4719) 04/2015 -8,7 -9,3 -0,6
05/2015 -3,6 -3,8 -0,2
06/2015 0,6 1,0 0,4
07/2015 2,6 0,7 -1,9
08/2015 -6,1 -6,1 0,0
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
Autokauppa (45) 2012 0,6 2,3
2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
Tukkukauppa (46) 2012 -0,8 1,1
2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
Vähittäiskauppa (47) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2012 -0,5 0,7
2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
Tavaratalokauppa (4719) 2012 0,1 0,4
2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. syyskuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2015/09/klv_2015_09_2015-11-12_rev_001_fi.html