Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2015-12-15)
G Koko kauppa 05/2015 -5,2 -5,2 0,0
06/2015 -1,5 -0,1 1,4
07/2015 -0,5 -0,7 -0,2
08/2015 -5,1 -4,3 0,8
09/2015 -4,2 -4,3 -0,1
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 05/2015 -6,1 -5,5 0,6
06/2015 0,7 2,1 1,4
07/2015 4,3 4,5 0,2
08/2015 3,6 2,4 -1,2
09/2015 3,5 3,2 -0,3
46 Tukkukauppa 05/2015 -6,4 -6,4 0,0
06/2015 -3,0 -1,3 1,7
07/2015 -2,1 -2,6 -0,5
08/2015 -8,5 -7,1 1,4
09/2015 -7,3 -7,3 0,0
47 Vähittäiskauppa 05/2015 -2,7 -3,1 -0,4
06/2015 0,6 1,3 0,7
07/2015 0,4 0,4 0,0
08/2015 -2,4 -1,9 0,5
09/2015 -1,7 -1,5 0,2
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 05/2015 -3,6 -4,3 -0,7
06/2015 -0,6 -0,7 -0,1
07/2015 -2,2 -2,7 -0,5
08/2015 -3,0 -2,0 1,0
09/2015 -1,6 -1,2 0,4
Tavaratalokauppa (4719) 05/2015 -3,6 -3,8 -0,2
06/2015 0,6 0,9 0,3
07/2015 2,6 0,7 -1,9
08/2015 -6,1 -6,0 0,1
09/2015 -0,6 -1,4 -0,8
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
Autokauppa (45) 2012 0,6 2,3
2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
Tukkukauppa (46) 2012 -0,8 1,1
2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
Vähittäiskauppa (47) 2012 -0,7 0,9
2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2012 -0,5 0,7
2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
Tavaratalokauppa (4719) 2012 0,1 0,4
2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Jarkko Niemistö 029 551 2951, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. lokakuu 2015, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2015/10/klv_2015_10_2015-12-15_rev_001_fi.html