Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10-12/2014 01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 01-11/2015 11/2015
Handeln totalt (G) -2,2 -3,1 -3,0 -3,2 -3,0 0,4
Bilhandel (45) 0,2 -1,1 -0,6 3,2 1,4 10,6
Partihandel (46) -2,9 -4,7 -4,2 -5,7 -5,0 -2,3
Detaljhandel (47) -1,8 -0,8 -1,7 -1,1 -1,1 1,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -0,7 -1,4 -2,7 -2,2 -1,9 -0,1
Varuhushandel (4719) 3) -4,1 -0,4 -4,0 -2,2 -2,0 1,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2015, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/11/klv_2015_11_2016-01-14_tau_001_sv.html