Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.2.2016

Detaljhandelns julförsäljning ökade med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,6 procent i december jämfört med december 2014. Både dagligvaruhandeln och varuhushandeln visade en ökning: inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 0,2 procent och inom varuhushandeln med 1,2 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade försäljningen också inom bilhandeln, där försäljningen ökade med 8,2 procent från december år 2014. Inom partihandeln minskade försäljningen däremot med 2,8 procent från året innan och gjorde att också utvecklingen inom hela handeln minskade med 0,2 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2015/12/klv_2015_12_2016-02-15_tie_002_sv.html