Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Publicerad: 13.5.2016

Försäljningen inom hela handeln sjönk i mars med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,8 procent i mars jämfört med mars 2015. Inom varuhushandeln minskade försäljningen med 3,4 procent, medan försäljningen inom dagligvaruhandeln däremot ökade med 2,0 procent. Av näringsgrenarna inom handeln minskade försäljningen mest inom partihandeln, totalt med 6,2 procent jämfört med året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen för sin del med 2,5 procent. Sammanlagt sjönk försäljningen inom hela handeln med 3,3 procent från mars 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/03/klv_2016_03_2016-05-13_tie_002_sv.html