Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.8.2016

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 0,2 procent i juni jämfört med juni 2015. Inom bilhandeln var tillväxten i försäljningen fortsatt stark, då den uppgick till totalt 11,4 procent jämfört med året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 0,8 procent. Av näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom både dagligvaruhandeln och varuhushandeln med 1,8 procent. Av näringsgrenarna inom handeln sjönk försäljningen bara inom partihandeln, där minskningen i juni var 2,6 procent jämfört med året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.08.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/06/klv_2016_06_2016-08-12_tie_002_sv.html