Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring ,% Revidering, procenthet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2016-09-15)
G Handel 02/2016 1,9 3,0 1,1
03/2016 -3,3 -3,3 0,0
04/2016 -0,5 1,0 1,5
05/2016 4,0 5,1 1,1
06/2016 0,2 0,6 0,4
45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 02/2016 12,4 12,5 0,1
03/2016 2,5 1,5 -1,0
04/2016 12,8 13,7 0,9
05/2016 16,7 16,0 -0,7
06/2016 11,4 11,2 -0,2
46 Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 02/2016 -1,0 1,1 2,1
03/2016 -6,2 -5,5 0,7
04/2016 -4,5 -2,2 2,3
05/2016 2,4 3,9 1,5
06/2016 -2,6 -1,5 1,1
47 Detaljhandel utom med motorfordon 02/2016 2,1 2,4 0,3
03/2016 -0,8 -1,3 -0,5
04/2016 1,0 1,6 0,6
05/2016 1,8 3,1 1,3
06/2016 0,8 0,4 -0,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 02/2016 2,3 2,2 -0,1
03/2016 2,0 2,1 0,1
04/2016 -1,6 -2,7 -1,1
05/2016 2,1 2,8 0,7
06/2016 1,8 2,0 0,2
Varuhushandel (4719) 02/2016 2,3 2,2 -0,1
03/2016 -3,4 -3,3 0,1
04/2016 10,1 9,5 -0,6
05/2016 2,0 2,2 0,2
06/2016 1,8 0,7 -1,1
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av omsättningen inom huvudnäringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
Handeln totalt (G) 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
2015 0,6 0,7
Bilhandel (45) 2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
2015 0,3 0,9
Partihandel (46) 2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
2015 0,9 1,1
Detaljhandel (47) 2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 0,1 0,5
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
2015 -0,2 0,4
Varuhushandel (4719) 2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
2015 -0,3 0,4
1) Genomsnittet av de uppgifter som reviderats mellan den första och den sjunde publiceringsgången under statistikåret.
2) Genomsnittet av de absoluta värdena på skillnaderna mellan den första och den sjunde publiceringsgången.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2016, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/07/klv_2016_07_2016-09-15_rev_001_sv.html