Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

  Årsförändringar efter kvartal, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 01-08/2016 08/2016
Handeln totalt (G) -3,2 -1,2 -0,9 2,1 0,4 4,2
Bilhandel (45) 3,1 7,0 7,1 13,4 9,4 13,6
Partihandel (46) -5,7 -4,0 -3,0 -0,1 -1,7 3,1
Detaljhandel (47) -1,3 0,6 -0,6 1,6 0,4 2,4
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) -2,5 -0,8 0,6 0,6 0,1 -0,9
Varuhushandel (4719) 3) -2,3 0,1 -0,7 4,0 2,5 8,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 48,9 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 11,4 procent år 2014 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2016, Tabellbilaga 1. Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/08/klv_2016_08_2016-10-13_tau_001_sv.html