Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2016

Försäljningen inom detaljhandeln var i oktober på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln i oktober på samma nivå som i oktober 2015. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln minskade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,6 procent och inom varuhushandeln med 0,7 procent. Försäljningen inom partihandeln minskade för sin del i oktober med 0,5 procent från året innan. Inom bilhandeln ökade försäljningen däremot med 2,9 procent från året innan. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 0,1 procent från oktober 2015.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/10/klv_2016_10_2016-12-15_tie_002_sv.html