Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, februari

Omsättning inom handeln 2017, april

2017
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik