Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.10.2017

Försäljningen inom hela handeln ökade i augusti med 6,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 6,7 procent i augusti jämfört med augusti 2016. Försäljningen inom partihandeln ökade mest av näringsgrenarna inom handeln, totalt med 9,8 procent. Försäljningen inom bilhandeln ökade i augusti för sin del med 4,4 procent och försäljningen inom detaljhandeln med 2,8 procent. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 4,1 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 0,7 procent jämfört med augusti 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (248,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/08/klv_2017_08_2017-10-11_tie_002_sv.html