Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2022, februari

Publicerad: 14.5.2019

Omsättningen inom handeln ökade i mars med 0,8 procent

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 0,8 procent i mars jämfört med mars 2018. Utvecklingen av omsättningen försvagades till följd av minskad försäljning inom bilhandeln, medan omsättningen i övriga näringsgrenar inom handeln ökade från året innan. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, sjönk i mars med 0,9 procent. Försäljningsvolymen visade en svagare utveckling än omsättningen särskilt inom partihandeln och dagligvaruhandeln, vilket förklaras av att priserna steg.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.05.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/03/klv_2019_03_2019-05-14_tie_002_sv.html