Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, lokakuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2019-06-13)
G Koko kauppa 11/2018 2,3 2,4 0,1
12/2018 1,6 1,9 0,3
01/2019 0,6 0,9 0,3
02/2019 1,7 1,5 -0,2
03/2019 0,8 1,0 0,2
45 Autokauppa 11/2018 -3,7 -2,7 1,0
12/2018 1,5 0,0 -1,5
01/2019 -4,4 -3,4 1,0
02/2019 2,6 3,0 0,4
03/2019 -3,1 -2,3 0,8
46 Tukkukauppa 11/2018 3,8 3,8 0,0
12/2018 0,7 1,7 1,0
01/2019 1,9 2,1 0,2
02/2019 1,4 0,7 -0,7
03/2019 1,7 1,5 -0,2
47 Vähittäiskauppa 11/2018 2,5 2,3 -0,2
12/2018 3,0 2,9 -0,1
01/2019 0,4 0,6 0,2
02/2019 1,8 2,3 0,5
03/2019 1,4 2,3 0,9
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 11/2018 2,7 2,5 -0,2
12/2018 4,0 3,7 -0,3
01/2019 -0,3 -0,1 0,2
02/2019 1,7 2,1 0,4
03/2019 1,0 1,3 0,3
Tavaratalokauppa (4719) 11/2018 1,2 0,7 -0,5
12/2018 2,2 2,2 0,0
01/2019 0,6 0,3 -0,3
02/2019 2,5 2,3 -0,2
03/2019 1,8 1,6 -0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla

Toimiala / Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
G Koko kauppa 2015 0,6 0,7
2016 0,3 0,7
2017 0,0 0,6
45 Autokauppa 2015 0,3 0,9
2016 0,3 0,8
2017 0,1 0,7
46 Tukkukauppa 2015 0,9 1,1
2016 0,8 1,1
2017 0,0 0,9
47 Vähittäiskauppa 2015 0,1 0,5
2016 -0,2 0,7
2017 -0,2 0,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2015 -0,2 0,4
2016 -0,3 0,5
2017 -0,1 0,5
Tavaratalokauppa (4719) 2015 -0,3 0,4
2016 -0,4 0,4
2017 0,1 0,9
1) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.
2) Vuoden 2015 keskiarvo on laskettu ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista. Vuosien 2016 ja 2017 keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan. Tiedot on laskettu alkuperäisen indeksisarjan vuosimuutoksista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.06.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. huhtikuu 2019, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2019/04/klv_2019_04_2019-06-13_rev_001_fi.html