Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2018 12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 01-08/2019 08/2019
G Hela handeln Omsättning 2,3 1,3 1,0 1,8 1,3 1,2
Försäljningsvolym -1,0 -0,1 -0,4 1,9 0,5 1,3
45 Bilhandel Omsättning -1,2 -0,6 -3,1 1,8 -0,7 0,8
Försäljningsvolym -0,8 0,2 -2,9 1,9 -0,4 0,8
46 Partihandel Omsättning 3,2 1,4 1,8 0,6 1,2 -0,6
Försäljningsvolym -2,3 -1,3 -0,9 0,6 -0,4 -0,4
47 Detaljhandel Omsättning 2,2 1,9 1,7 3,9 2,5 4,5
Försäljningsvolym 1,2 1,6 1,7 3,8 2,4 4,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,5 2,0 1,6 2,5 1,8 3,3
Försäljningsvolym -0,9 -0,6 -0,2 0,6 -0,1 1,0
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 0,9 1,6 2,2 6,8 3,8 7,0
Försäljningsvolym -0,1 0,9 2,1 6,0 3,3 5,7
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,5 1,3 1,9 5,0 3,0 5,8
Försäljningsvolym 3,1 2,8 3,8 6,8 4,8 7,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 14.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/08/klv_2019_08_2019-10-14_tau_001_sv.html