Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, helmikuu

Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset, % 1) Kumulatiivinen vuosimuutos, % 1) Uusimman kuukauden vuosimuutos, % 1)
11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 01-10/2019 10/2019
G Koko kauppa Liikevaihto 1,6 1,1 0,5 1,5 1,0 0,3
Myynnin määrä -0,2 -0,5 0,2 2,1 0,5 1,5
45 Autokauppa Liikevaihto -2,3 -1,0 0,1 5,4 1,0 4,9
Myynnin määrä -1,6 -0,6 0,2 5,2 1,1 4,3
46 Tukkukauppa Liikevaihto 2,4 0,8 -0,3 -0,7 0,1 -2,4
Myynnin määrä -1,0 -2,2 -0,9 0,3 -0,8 -0,4
47 Vähittäiskauppa Liikevaihto 2,0 2,7 1,9 3,8 2,6 3,1
Myynnin määrä 1,5 2,6 2,1 3,9 2,6 3,3
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2) Liikevaihto 2,1 2,5 0,9 2,9 1,9 2,9
Myynnin määrä -0,6 0,4 -0,6 1,1 0,0 1,4
Tavaratalokauppa (4719) 3) Liikevaihto 1,2 3,1 4,4 5,5 4,0 5,7
Myynnin määrä 0,5 2,8 4,0 4,5 3,4 5,0
Erikoiskauppa (474-477) 4) Liikevaihto 1,3 3,1 2,6 4,6 3,1 3,4
Myynnin määrä 2,7 4,9 4,5 6,1 4,9 4,9
1) Vuosimuutoksessa verrataan tarkasteltavan ajanjakson arvoja vuodentakaisen vastaavan ajanjakson arvoihin.
2) Päivittäistavarakaupan (4711, 472) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 50,1 % vuonna 2017.
3) Tavaratalokaupan (4719) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 9,9 % vuonna 2017.
4) Erikoiskaupan (474-477) osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta oli yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston mukaan 36,0 % vuonna 2017.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. lokakuu 2019, Liitetaulukko 1. Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, % (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2019/10/klv_2019_10_2019-12-12_tau_001_fi.html