Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/18-01/19 02-04/2019 05-07/2019 08-10/2019 01-10/2019 10/2019
G Hela handeln Omsättning 1,6 1,1 0,5 1,5 1,0 0,3
Försäljningsvolym -0,2 -0,5 0,2 2,1 0,5 1,5
45 Bilhandel Omsättning -2,3 -1,0 0,1 5,4 1,0 4,9
Försäljningsvolym -1,6 -0,6 0,2 5,2 1,1 4,3
46 Partihandel Omsättning 2,4 0,8 -0,3 -0,7 0,1 -2,4
Försäljningsvolym -1,0 -2,2 -0,9 0,3 -0,8 -0,4
47 Detaljhandel Omsättning 2,0 2,7 1,9 3,8 2,6 3,1
Försäljningsvolym 1,5 2,6 2,1 3,9 2,6 3,3
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 2,1 2,5 0,9 2,9 1,9 2,9
Försäljningsvolym -0,6 0,4 -0,6 1,1 0,0 1,4
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 1,2 3,1 4,4 5,5 4,0 5,7
Försäljningsvolym 0,5 2,8 4,0 4,5 3,4 5,0
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,3 3,1 2,6 4,6 3,1 3,4
Försäljningsvolym 2,7 4,9 4,5 6,1 4,9 4,9
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 50,1 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 9,9 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 36,0 procent år 2017 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 12.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/10/klv_2019_10_2019-12-12_tau_001_sv.html