Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Omsättning inom handeln 2020, februari

2020
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik