Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, maj

Omsättning inom handeln 2020, april

2020
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik