Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.10.2020

Kaupan liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat elokuussa

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi elokuussa 0,7 prosenttia vuoden 2019 elokuusta. Työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, nousi samaan aikaan 2,4 prosenttia. Liikevaihto ja myynnin määrä kasvoivat elokuussa kaikilla kaupan toimialoilla tukkukaupan liikevaihtoa lukuun ottamatta. Myynnin määrän liikevaihtoa suotuisamman kehityksen tukkukaupassa selittää hintojen lasku erityisesti jalostetuissa maaöljytuotteissa.

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %
Tukkukaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto on supistunut vuoden 2019 lokakuusta lähtien ja voimakkainta lasku oli huhti-toukokuussa 2020. Elokuussa tukkukaupan työpäiväkorjattu liikevaihto väheni edelleen 2,5 prosenttia, kun sen sijaan toimialan myynnin määrä kasvoi samaan aikaan 0,9 prosenttia vuodentakaisesta. Autokaupan työpäiväkorjattu liikevaihto nousi elokuussa 1,9 prosenttia ja myynnin määrä 0,8 prosenttia. Vähittäiskaupassa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi elokuussa kaikkiaan reilut viisi prosenttia. Eniten sen toimialoista kasvoivat päivittäistavara- ja tavaratalokauppa. Päivittäistavarakaupan työpäiväkorjattu liikevaihto oli 8,5 prosenttia ja tavaratalokaupan työpäiväkorjattu liikevaihto 5,2 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Näiden toimialojen myynnin määrä kehittyi niin ikään myönteisesti. Erikoiskaupassa liikevaihto kasvoi vähittäiskaupan toimialoista maltillisimmin, kun kasvua edellisvuodesta kertyi 2,8 prosenttia. Erikoiskaupan myynnin määrä kasvoi elokuussa hintojen laskusta johtuen liikevaihtoa ripeämmin, kaikkiaan 4,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, elokuu 2020, % (TOL 2008)

Työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos kaupan toimialoilla, elokuu 2020, % (TOL 2008)

Liikevaihto ja myynnin määrä pysyttelivät edelliskuukauden tasolla

Koko kaupan kausitasoitettu liikevaihdon kehitys edelliseen kuukauteen verrattuna on ollut positiivista huhtikuun 2020 romahduksen jälkeen. Elokuussa koko kaupan kausitasoitettu liikevaihto nousi 0,2 prosenttia heinäkuuhun verrattuna. Myynnin määrä kasvoi samaan aikaan hienoiset 0,1 prosenttia. Heinäkuussa liikevaihto nousi 0,8 prosenttia ja myynnin määrä niin ikään 1,2 prosenttia edeltävään kuukauteen verrattuna.

Koko kaupan (G) kausitasoitetun liikevaihdon ja myynnin määrän muutos edellisestä kuukaudesta, %

Koko kaupan (G) kausitasoitetun liikevaihdon ja myynnin määrän muutos edellisestä kuukaudesta, %

Koko kaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendi

Koko kaupan liikevaihdon ja myynnin määrän trendi
Kaupan liikevaihtokuvaaja kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on kauppa. Indeksien laskenta perustuu Verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineiston tietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen myyntitiedustelun aineistolla. Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla arvoindeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Työpäiväkorjaus huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Tämä tarkoittaa kuukausien pituuksien, eri viikonpäivien ja juhlapäivien huomioimista. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu lisäksi kausivaihtelu, jonka ansiosta myös kahden peräkkäisen kuukausihavainnon vertaaminen on mielekästä.

Uusimman kuukauden tiedot ovat ennakollisia ja voivat tarkentua merkittävästi etenkin tarkemmilla toimialatasoilla tulevina kuukausina.


Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen 029 551 2657, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (318,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 14.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. elokuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2020/08/klv_2020_08_2020-10-14_tie_002_fi.html