Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, mars

Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2021, (TOL 2008)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 1)
01/2021 01/2021
47 Detaljhandel Omsättning 101,8 5,9
Försäljningsvolym 100,9 3,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 104,4 6,8
Försäljningsvolym 97,1 5,4
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2021, Tabellbilaga 1. Utvecklingen av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2021, (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/01/klv_2021_01_2021-02-24_tau_001_sv.html