Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.7.2021

Omsättningen ökade i maj inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 13,5 procent i maj jämfört med maj 2020. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen för hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade med 7,5 procent under samma period. Den positiva utvecklingen inom hela handeln, som började i januari i år, fortsatte också i maj. Utvecklingen inom handelns näringsgrenar påverkades för sin del av den exceptionellt svaga tillväxten året innan på grund av coronapandemin. Detta syns nu som höga tillväxtsiffror hos en del av näringsgrenarna inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: , Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/05/klv_2021_05_2021-07-14_tie_002_sv.html