Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, oktober

Omsättning inom handeln 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik