Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.1.2022

Omsättningen inom handeln ökade med 10,5 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom hela handeln med 10,5 procent i november jämfört med november 2020. Den arbetsdagskorrigerade försäljningsvolymen inom hela handeln, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade med 0,6 procent. Omsättningen ökade inom alla huvudnäringsgrenar inom handeln.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom hela handeln (G), %

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

Den senaste månadens uppgifter är preliminära och kan under kommande månader revideras betydligt i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 14.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/11/klv_2021_11_2022-01-14_tie_002_sv.html