Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2022, helmikuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-02-14)
G Koko kauppa 07/2021 7,7 8,0 0,3
08/2021 7,3 7,8 0,5
09/2021 7,9 8,3 0,4
10/2021 9,1 8,9 -0,2
11/2021 10,5 11,1 0,6
45 Autokauppa 07/2021 3,7 5,5 1,8
08/2021 5,8 7,7 1,9
09/2021 5,7 5,8 0,1
10/2021 7,8 7,4 -0,4
11/2021 4,3 5,3 1,0
46 Tukkukauppa 07/2021 10,4 10,7 0,3
08/2021 9,4 10,5 1,1
09/2021 10,3 10,9 0,6
10/2021 12,5 13,0 0,5
11/2021 16,1 16,9 0,8
47 Vähittäiskauppa 07/2021 5,3 5,1 -0,2
08/2021 4,9 4,0 -0,9
09/2021 4,5 4,7 0,2
10/2021 4,3 3,3 -1,0
11/2021 4,3 4,2 -0,1
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 07/2021 4,3 4,6 0,3
08/2021 3,3 1,7 -1,6
09/2021 2,2 2,1 -0,1
10/2021 1,7 0,9 -0,8
11/2021 1,1 1,0 -0,1
Tavaratalokauppa (4719) 07/2021 5,1 4,9 -0,2
08/2021 5,8 5,2 -0,6
09/2021 8,4 7,8 -0,6
10/2021 2,9 3,0 0,1
11/2021 4,7 4,8 0,1
Erikoiskauppa (474-477) 07/2021 3,4 3,8 0,4
08/2021 5,2 5,4 0,2
09/2021 5,2 5,0 -0,2
10/2021 4,9 4,1 -0,8
11/2021 6,3 6,0 -0,3
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen kaupan toimialoilla

Toimiala / Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
G Koko kauppa 2018 0,2 0,6
2019 -0,1 0,4
2020 0,2 0,6
45 Autokauppa 2018 0,6 1,1
2019 0,4 0,5
2020 1,0 1,2
46 Tukkukauppa 2018 0,3 0,8
2019 -0,3 0,8
2020 0,1 0,9
47 Vähittäiskauppa 2018 -0,1 0,5
2019 0,0 0,4
2020 0,1 0,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2018 0,3 0,4
2019 -0,1 0,3
2020 0,3 0,7
Tavaratalokauppa (4719) 2018 -0,3 0,3
2019 0,0 0,2
2020 0,4 0,7
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. joulukuu 2021, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2021/12/klv_2021_12_2022-02-14_rev_001_fi.html