Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2021 04-06/2021 07-09/2021 10-12/2021 01-12/2021 12/2021
G Hela handeln Omsättning 4,3 12,8 8,0 10,5 9,0 11,6
Försäljningsvolym 3,0 7,2 1,3 -0,2 2,8 0,8
45 Bilhandel Omsättning 10,8 31,2 6,3 5,6 12,9 4,0
Försäljningsvolym 9,0 28,7 3,7 2,1 10,3 -0,1
46 Partihandel Omsättning 1,5 12,1 10,7 16,4 10,3 19,4
Försäljningsvolym -0,2 3,3 -0,3 -1,2 0,4 1,5
47 Detaljhandel Omsättning 5,4 7,1 4,6 3,5 5,1 3,0
Försäljningsvolym 5,3 5,9 2,8 0,5 3,5 -0,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 5,5 2,6 2,8 0,8 2,8 0,4
Försäljningsvolym 3,8 0,2 0,6 -2,6 0,4 -3,1
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning 8,8 7,4 6,0 4,0 6,3 4,1
Försäljningsvolym 8,5 6,8 5,6 2,6 5,6 2,3
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 1,6 11,3 4,7 4,9 5,7 4,8
Försäljningsvolym 3,0 11,2 3,0 1,7 4,7 0,8
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 53,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,7 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,1 procent år 2020 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Lauri Pullinen 029 551 3043, kauppa.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 14.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2021, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/12/klv_2021_12_2022-02-14_tau_001_sv.html