Beskrivning

Skolresestödet är en form av stöd för skolgång och studier. Med stödet ersätts kostnaderna för dagliga skolresor för studerande vid gymnasier eller yrkesläroanstalter. Rätt till skolresestöd har den som studerar och bor i Finland. FPA har hand om verkställandet. Studerande med hemort på Åland omfattas inte av skolresestödet. Statistiken över skolresestöd beskriver mottagarna av skolresestöd och utbetalda stödbelopp.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skolresestöd [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 12.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kmtuki/meta_sv.html