Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 22.1.2008

År 2006 avgjordes 65 900 brottmål vid tingsrätterna

Enligt Statistikcentralen avgjordes 65 855 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2006, dvs. nästan 1 900 färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 55 714 egentliga brottmål och av dem 53 867 brott mot strafflagen. Flest brottmålsrättegångar förorsakades av trafikbrott, som utgjorde 40,4 procent av alla brottmål. Av trafikbrotten var 12 330 grova rattfyllerier, dvs. 2,4 procent färre än föregående år, och 8 180 var rattfyllerier.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde mer än 55 procent slutföras inom mindre än två månader. Bara i 6 055 mål var behandlingstiden längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna tre månader. Den totala behandlingstiden för brottmål - från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande - var i medeltal 8,7 månader.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2005-2006

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 21.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2006/koikrr_2006_2008-01-22_tie_001_sv.html