Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 19.5.2008

År 2007 avgjordes 66 500 brottmål vid tingsrätterna

Enligt Statistikcentralen avgjordes 66 472 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2007, dvs. mer än 600 fler än året innan. Av de avgjorda ärendena var 56 129 egentliga brottmål och av dem 54 358 brott mot strafflagen. Flest brottmålsrättegångar förorsakades av trafikbrott, som utgjorde 42,6 procent av alla brottmål. Av trafikbrotten var 12 832 grova rattfyllerier, dvs. 502 fler än året innan. Antalet rattfyllerier uppgick till 9 219, vilket var 12,7 procent fler än året innan. Vid tingsrätterna behandlades 10 933 egendomsbrott, vilket var en minskning med närmare 700 från år 2006.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde mer än 59,2 procent slutföras inom mindre än två månader. Bara i 5 905 mål var behandlingstiden längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 2,9 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål - från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande - var i medeltal 8,6 månader.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2006-2007

Källa: Rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Senast uppdaterad 19.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2007/koikrr_2007_2008-05-19_tie_001_sv.html