Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.4.2009

År 2008 avgjordes 67 000 brottmål vid tingsrätterna

Enligt Statistikcentralen avgjordes 66 961 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2008, dvs. något under 500 fler än året innan. Av de avgjorda ärendena var 56 670 egentliga brottmål och av dem 55 297 brott mot strafflagen. Flest brottmålsrättegångar förorsakades av trafikbrott, som utgjorde 40,8 procent av alla brottmål. Av trafikbrotten var 12 251 grova rattfyllerier, vilket är 600 färre än året innan. Rattfyllerierna uppgick till 9 041. Vid tingsrätterna behandlades 11 168 egendomsbrott, vilket är över 200 brott fler än år 2007. I det skriftliga förfarandet behandlades 19 958 ärenden, dvs. något under 2 000 fler än året innan.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde närmare 58 procent slutföras inom mindre än två månader. Bara i 5 395 mål var behandlingstiden längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 2,8 månader. När det gäller det skriftliga förfarandet tog behandlingstiden i genomsnitt 1,6 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 8,6 månader.

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2007– 2008

Brottmål som avgjorts vid tingsrätterna åren 2007– 2008

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Forsman (09) 1734 3240

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (172,7 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.04.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2008/koikrr_2008_2009-04-23_tie_001_sv.html