Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter 2002–2009

År Inkomna Avgjorda Sammanslagna Överförda Återförvisade Anhängiga
2002 73 210 63 587 9 601 53 733 17 926
2003 73 210 64 504 6 868 61 643 18 125
2004 78 478 68 134 6 959 63 699 20 748
2005 76 071 67 748 7 224 73 680 19 843
2006 73 616 65 855 7 118 74 665 18 852
2007 72 719 66 472 6 129 74 805 17 480
2008 76 750 66 961 6 091 84 894 19 411
2009 73 203 66 518 5 640 86 769 18 686

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2009, Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter 2002–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2009/koikrr_2009_2010-06-17_tau_001_sv.html