Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2010

  Avgjorda ärenden totalt Behandlingstid i tingsrätten mindre än 2 mån. Behandlingstid i tingsrätten 2–5 mån. Behandlingstid i tingsrätten 6–11 mån. Behandlingstid i tingsrätten mer än ett år Behandlingstid i tingsrätten
i genomsnitt, mån.
Tid från brottets begående till tingsrättens avgörande i genomsnitt, mån.
Sammansättningar totalt 64 509 35 265 22 624 4 393 2 227 3.1 9.7
Sammansättning med en domare 39 981 19 254 15 472 3 445 1 810 3.6 11.6
Sammansättning med tre domare 35 5 8 13 9 9.2 35.9
Sammansättning med nämndemän 4 979 1 673 2 228 732 346 4.7 16.0
Sammansättning med militära ledamöter 322 186 110 19 7 2.7 7.6
Annan sammansättning 56 18 11 18 9 6.9 35.2
Skriftligt förfarande 19 136 14 129 4 795 166 46 1.8 5.1

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2010, Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2010/koikrr_2010_2011-06-16_tau_002_sv.html