Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter efter hovrättskrets och tingsrätt 2011

Hovrättskrets/
Tingsrätt
Överförda från föregående år Inkomna under året Avgjorda ärenden under året Överförda till följande år
Totalt 19 438 72 002 64 479 20 412
Helsingfors hovrätts domkrets 7 871 19 493 16 795 7 813
Esbo 963 2 851 2 458 1 097
Helsingfors 5 522 9 852 8 400 4 887
Östra Nyland 199 1 172 1 117 220
Tusby 267 1 675 1 359 540
Vanda 920 3 943 3 461 1 069
Östra Finlands hovrätts domkrets 1 485 8 664 7 864 1 773
Norra Karelen 263 1 911 1 848 245
Kajanaland 265 1 189 1 082 206
Norra Savolax 541 3 502 3 079 799
Södra Savolax 416 2 062 1 855 523
Åbo hovrätts domkrets 3 776 16 828 14 951 4 164
Egentliga Tavastland 251 1 550 1 355 332
Västra Nyland 506 2 198 1 910 608
Birkaland 1 343 6 568 5 859 1 335
Egentliga Finland 1 400 6 113 5 495 1 661
Åland 276 399 332 228
Vasa hovrätts domkrets 2 552 11 232 10 215 2 756
Mellersta Finland 803 3 541 3 241 791
Mellersta Österbotten 187 722 692 159
Satakunta 447 2 937 2 772 506
Södra Österbotten 423 2 106 1 845 508
Österbotten 692 1 926 1 665 792
Kouvola hovrätts domkrets 1 409 8 813 8 235 1 616
Hyvinge 228 1 314 1 206 254
Kymmenedalen 379 2 415 2 352 349
Päijänne-Tavastland 515 3 012 2 803 640
Södra Karelen 287 2 072 1 874 373
Rovaniemi hovrätts domkrets 2 345 6 972 6 419 2 290
Lappland 572 1 533 1 392 569
Uleåborg 1 169 3 184 3 033 1 076
Ylivieska-Brahestad 329 1 371 1 178 362
Kemi-Torneå 275 884 816 283

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2011, Tabellbilaga 1. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter efter hovrättskrets och tingsrätt 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2011/koikrr_2011_2012-05-30_tau_001_sv.html