Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2011

  Avgjorda ärenden totalt Behandlingstid i tingsrätten mindre än
2 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
2–5 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
6–11 mån.
Behandlingstid i tingsrätten
12 mån. eller mer
Behandlingstid i tingsrätten
i genomsnitt, mån.
Tid från brottets begående till tingsrättens avgörande i genomsnitt, mån.
Sammansättningar totalt 64 479 35 405 22 208 4 628 2 238 3.1 9.6
Sammansättning med en domare 40 246 19 229 15 513 3 639 1 865 3.6 11.5
Sammansättning med tre domare 53 12 19 16 6 6.0 30.9
Sammansättning med nämndemän 4 946 1 542 2 356 752 296 4.6 15.6
Sammansättning med militära ledamöter 266 145 80 28 13 3.4 8.5
Annan sammansättning 43 27 4 6 6 5.0 27.9
Skriftligt förfarande 18 925 14 450 4 236 187 52 1.7 4.9

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2011, Tabellbilaga 2. Behandlingstider för brottmål som avgjorts i tingsrätterna efter sammansättning vid avgörande 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2011/koikrr_2011_2012-05-30_tau_002_sv.html