Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 30.5.2012

Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna var på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralen avgjordes 64 500 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2011, dvs. lika många som året innan. Av de avgjorda ärendena var 52 100 brott mot strafflagen och 1 200 brott mot övriga lagar och förordningar. Vid tingsrätten stod 78 000 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011

Trafikbrotten utgjorde den största gruppen brott som behandlades i tingsrätterna. Dessa utgjorde 34 procent av alla avgjorda brottmål. Antalet trafikbrottmål minskade med ett par procent, vilket berodde främst på att antalet rattfylleribrott minskade. Under år 2011 minskade antalet rattfyllerier med en procent och antalet grova rattfyllerier med fyra procent.

Antalet egendomsbrott ökade med tre procent från året innan. Särskilt ökade snatterierna (20 %) och förfalskningsbrotten (10 %). Brotten mot liv och hälsa ökade med över tre procent. Antalet lindriga misshandelsbrott ökade med hälften och antalet misshandel ökade med fyra procent jämfört med året innan. Totalt ökade sexualbrotten med fyra procent. Antalet narkotikabrott (inkl. tillverkning, främjande och användning) ökade med 11 procent.

I skriftligt förfarande avgjordes 19 000 ärenden, vilket är ett par hundra ärenden färre än året innan. Skriftligt förfarande används särskilt för behandling av trafikbrott. I skriftligt förfarande avgjordes 76 procent av fyllerierna i sjö-, luft- eller tågtrafik, 69 procent av rattfyllerierna, 60 procent av de grova rattfyllerierna och 56 procent av antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten. I skriftligt förfarande behandlades också nästan hälften av snatteribrotten. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i genomsnitt 1,7 månader.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 55 procent slutföras inom mindre än två månader. Behandlingen av vart tionde ärende tog längre än ett halvt år. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 3,1 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 9,6 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2011/koikrr_2011_2012-05-30_tie_001_sv.html