Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter efter hovrättskrets och tingsrätt 2012

Hovrättskrets/
Tingsrätt
Överförda från föregående år Inkomna under året Avgjorda ärenden under året Överförda till följande år
Totalt 19 231 72 942 63 621 22 139
Helsingfors hovrätts domkrets 7 527 21 299 16 714 9 257
Esbo 1 027 2 745 2 206 1  251
Helsingfors 4 805 11 726 8 455 6 073
Östra Nyland 202 1 226 1 129 257
Tusby 447 1 612 1 422 523
Vanda 1 046 3 990 3 502 1 153
Östra Finlands hovrätts domkrets 1 681 8 663 7 618 2 112
Norra Karelen 235 2 059 1 810 316
Kajanaland 199 1 139 995 201
Norra Savolax 740 3 376 2 945 986
Södra Savolax 507 2 089 1 868 609
Åbo hovrätts domkrets 3 852 17 018 14 909 4 554
Egentliga Tavastland 308 1 526 1 366 358
Västra Nyland 554 2 070 1 854 627
Birkaland 1 256 6 803 5 859 1 575
Egentliga Finland 1 513 6 201 5 514 1 805
Åland 221 418 316 189
Vasa hovrätts domkrets 2 427 10 886 10 048 2 504
Mellersta Finland 665 3 515 3 228 679
Mellersta Österbotten 158 810 745 183
Satakunta 482 2 592 2 519 450
Södra Österbotten 402 2 122 1 907 467
Österbotten 720 1 847 1 649 725
Kouvola hovrätts domkrets 1 514 8 088 7 802 1 444
Hyvinge 239 1 309 1 146 325
Kymmenedalen 353 2 398 2 311 380
Päijänne-Tavastland 592 2 391 2 524 377
Södra Karelen 330 1 990 1 821 362
Rovaniemi hovrätts domkrets 2 230 6 988 6 530 2 268
Lappland 548 1 445 1 410 477
Uleåborg 1 046 3 285 3 065 1 101
Ylivieska-Brahestad 353 1 307 1 155 406
Kemi-Torneå 283 951 900 284

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2012, Tabellbilaga 1. Brottmål som varit anhängiga i tingsrätter efter hovrättskrets och tingsrätt 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2012/koikrr_2012_2013-05-29_tau_001_sv.html